_________

  Regulament portare servicii SSM|SU – IBServ

  Regulament portare servicii ssm|su

  Acordare reducere de 50% in primele 3 luni de la portare

  1. Campania este organizat? de c?tre Integrated Business Services SRL denumita in continuare “IBServ”, o companie specializat? în furnizarea de servicii complete ?i personalizate în domeniul SSM ?i SU.

  2. Campania se desf??oar? în perioada specificat? pe pagina dedicat? campaniei.

  3. Campania este valabil? doar pentru companiile care doresc s?-?i porteze serviciile de protec?ia muncii ?i situa?ii de urgen?? la IBServ.

  4. Pentru a participa la campanie, companiile trebuie s? completeze formularul dedicat port?rii disponibil la finalul paginii campaniei.

  5. Oferta personalizat? va fi transmis? companiilor participante în cel mult 3 zile lucr?toare de la completarea formularului.

  6. Companiile participante vor beneficia de o reducere de 50% la abonamentele lunare pentru primele 3 luni de la portare.

  7. În cazul în care companiile participante doresc s? semneze contractul cu IBServ, acesta trebuie semnat în termen de 10 zile calendaristice de la primirea ofertei personalizate.

  8. În cazul în care compania nu semneaz? contractul în intervalul de 10 de zile, oferta se consider? anulat? ?i compania nu va mai putea beneficia de reducerea campaniei.

  9. Oferta nu poate fi combinat? cu alte oferte sau promo?ii derulate de IBServ in perioada campaniei.

  10. Participan?ii la campanie sunt de acord c? informa?iile furnizate în cadrul formularului de portare sunt corecte ?i complete.

  11. IBServ î?i rezerv? dreptul de a verifica informa?iile furnizate de participan?i în cadrul formularului de portare.

  12. În cazul în care IBServ constat? c? informa?iile furnizate de un participant sunt incorecte sau incomplete, acesta va fi exclus din campanie.

  13. Decizia de excludere din campanie este definitiv? ?i nu poate fi contestat?.

  14. IBServ î?i rezerv? dreptul de a modifica sau anula campania în orice moment f?r? a fi necesar? o notificare prealabil?.

  15. Participarea la campanie implic? acceptul deplin ?i necondi?ionat al regulamentului campaniei.

  16. În cazul oric?ror neclarit??i sau contesta?ii legate de campanie, solu?ia final? apar?ine IBServ.

  17. Orice aspect nereglementat de regulamentul campaniei va fi solu?ionat de c?tre IBServ în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare.