_________

  Campania “Sangele conteaza si pentru afaceri” – IBServ

  Regulament “Sangele conteaza si pentru afaceri”

  Acordare reducere intre 20%-40% pentru facilitarea donarii de sange

  1. Campania este organizat? de c?tre Integrated Business Services SRL denumita in continuare “IBServ”, o companie specializat? în furnizarea de servicii necesare antreprenorilor, un “pitstop pentru antreprenori”.

  2. Campania se desf??oar? în perioada specificat? pe pagina dedicat? campaniei.

  3. Campania este valabil? doar pentru companiile care faciliteaza donarea de sange in randul angajatilor proprii si care au un contract de prestari servicii semnat pentru serviciul pentru care se doreste aplicarea reducerii.

  4. Pentru a participa la campanie, companiile trebuie s? urmeze pasii din pagina campaniei.

  5. Reducerea va fi aplicata doar pentru un serviciu din cele participante in campanie si doar pentru luna in care s-a efectuat donarea

  6. Companiile participante vor beneficia de o reducere intre 20%-40% la serviciul dorit din serviciile participante la campanie.

  7. Reducerea nu poate fi combinat? cu alte oferte sau promo?ii derulate de IBServ in luna in care s-a aplicat, pentru serviciul la care s-a aplicat reducerea.

  8. Participan?ii la campanie sunt de acord c? informa?iile furnizate în cadrul formularelor din pagina campaniei sunt corecte ?i complete.

  9. IBServ î?i rezerv? dreptul de a verifica informa?iile furnizate de participan?i în cadrul formularelor din pagina campaniei.

  10. În cazul în care IBServ constat? c? informa?iile furnizate de un participant sunt incorecte sau incomplete, acesta va fi exclus din campanie.

  11. Decizia de excludere din campanie este definitiv? ?i nu poate fi contestat?.

  12. IBServ î?i rezerv? dreptul de a modifica sau anula campania în orice moment f?r? a fi necesar? o notificare prealabil?.

  13. Participarea la campanie implic? acceptul deplin ?i necondi?ionat al regulamentului campaniei.

  14. În cazul oric?ror neclarit??i sau contesta?ii legate de campanie, solu?ia final? apar?ine IBServ.

  15. Orice aspect nereglementat de regulamentul campaniei va fi solu?ionat de c?tre IBServ în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare.