GDPR – politica de confidentialitate

*prelucrarea datelor cu caracter personal
INTEGRATED BUSINESS SERVICES SRL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este o prioritate pentru Integrated Businsess Services SRL (IBServ), motiv pentru care acordăm o atenție deosebită confidențialității vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul nostru – https://www.ibserv.ro/, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită Politicii noastre pentru a înțelege modul în care informațiile dumneavoastră („datele personale”) vor fi tratate.

Această Politică conține detalii referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și la drepturile de care beneficiați în ceea ce privește modul de utilizare a datelor dumneavoastră personale prin intermediul site-ului nostru.

Prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de IBServ se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR și cu toate reglementările naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, IBServ dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vă informăm prin intermediul prezentei Politici cu privire la drepturile de care beneficiați, potrivit GDPR.

IBServ se angajează să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (“legalitate, echitate și transparență”);

b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) RGPD (“limitări legate de scop”);

c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”);

d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere (“exactitate”);

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) RGPD, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate (“limitări legate de stocare”);

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate și confidențialitate”).

Prelucrarea datelor de contact

IBServ va prelucra informațiile pe care le furnizați în formularele existente pe site, exclusiv în scopul înregistrării dumneavoastră și al solicitarilor dumneavoastră.

De asemenea, precizăm că vom prelucra adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă transmite newslettere si alte informatii, numai în măsura în care sunteți de acord cu primirea acestora.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului IBServ, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a IBServ.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastră este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care IBServ colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai IBServ.

IBServ a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea prelucrării datelor, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele RGPD a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru IBServ de a proceda în acest mod.

IBServ se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Newsletter

Dacă sunteți abonat pentru primirea Newsletter-elor IBServ, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut editorial.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonarea la Newsletter-ul IBServ.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată IBServ.

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului nostru pot fi dezvăluite sau transferate către terți numai cu consimțământul exprimat al dvs. în acest sens, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală pentru IBServ de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a dezvălui datele dvs. cu caracter personal către partenerii cu care colaborăm sau către alți furnizori de servicii terți ai IBServ.

Site-ul nostru poate conține link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale IBServ.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, IBServ neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

Cookies

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browser-ului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browser-ului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browser-ul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat folosind un cod de cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, IBServ poate furniza utilizatorilor site-ului mai multe servicii ușor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informațiile de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorului site-ului web care utilizează module cookie nu trebuie, de exemplu, să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului.

Persoana vizată poate, în orice timp, să prevină setarea cookie-urilor prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat, poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor.

În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

În timpul utilizării este posibil să colectăm automat date personale cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl utilizați, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră (“module cookie”), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră.

Durata de viata pentru Cookies

Cookie-urile pe care le folosim pe acest website au o durata de viata variabila, dar aceasta nu depaseste 2 ani de zile.

Integrated Business Services SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele pe care le furnizați prin abonarea la Newsletter sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Newsletter-ul primit sau al unei solicitări scrise, adresate Responsabilului nostru pentru protecția datelor la adresa office@ibserv.ro.

Persoanele vizate au următoarele drepturi conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) în ceea ce privește datele personale pe care IBServ le prelucrează:

  1. Dreptul de acces la datele prelucrate;
  2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
  3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
  4. Dreptul la portabilitatea datelor;
  5. Dreptul de opoziție;
  6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
  7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (ANSPDCP, cu sediul în Bd. Ghe. Magheru, nr. 28-30, sector 1, municipiul București).

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa IBServ, printr-o cerere scrisă care să conțină datele dumneavoastră de identificare, la adresa de e-mail office@ibserv.ro sau la adresa poștală a companiei.

IBServ a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele RGPD, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii IBServ sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Site-ul ibserv.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Integrated Business Services SRL.

IBServ nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu poate fi ținută responsabilă pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri.

IBServ nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că această Politică poate fi supusă unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului ibserv.ro. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.